Giải quyết vấn đề và ra quyết định

giaiquyetvande--trong

Giải quyết vấn đề và ra quyết định là kỹ năng cần thiết trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Giải quyết vấn đề luôn liên đới với việc ra quyết định, và kỹ năng ra quyết định hết sức cần thiết với các lãnh đạo. Bất kỳ nhà lãnh đạo nào cũng mong muốn đạt được sự xuất sắc thể hiện ở việc đưa ra những quyết định tốt nhất, giải quyết vấn đề theo cách tối ưu và có những ý tưởng sáng tạo cần thiết để đạt được kết quả tối ưu. Khóa học này sẽ cung cấp cho các bạn các quy trình và phương pháp giúp bạn giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả hơn. Đặc biệt khóa học còn giúp bạn hiểu sâu hơn về cách (style) bạn thường chọn (sở trường của bạn) khi cần giải quyết vấn đề & ra quyết định để từ đó bạn có thể chủ động sử dụng những cách không phải là sở trường của bạn nhưng lại là cách tối ưu đối với tình huống bạn đang gặp phải...

MỤC TIÊU HUẤN LUYỆN

Sau khóa học, học viên có thể:

 • Biết cách xác định vấn đề cần giải quyết
 • Tìm được nguyên nhân cốt lõi của vấn đề trước khi tìm cách giải quyết
 • Phát triển các giải pháp
 • Đánh giá các giải pháp trước khi quyết định
 • Đánh giá rủi ro và kiểm soát rủi ro
 • Hiểu khuynh hướng ra quyết định của bản thân và những điều cần khắc phục

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

Xác định vấn đề cần giải quyết

 • Vấn đề thật sự
 • Xác định chủ sở hữu và quyền hạn giải quyết

Xác định nguyên nhân

 • Khác biệt giữa triệu chứng & nguyên nhân
 • Tìm các nguyên nhân
 • Các phương pháp xác định nguyên nhân chính

Tìm giải pháp

 • Các phương pháp giúp tìm giải pháp sáng tạo
 • Các lưu ý khi đi tìm giải pháp

Chọn giải pháp tối ưu

 • Các phương pháp giúp đánh giá và chọn giải pháp tối ưu
 • Các lưu ý khi chọn giải pháp tối ưu

Khuynh hướng quyết định

 • Tìm hiểu khuynh hướng của mỗi cá nhân
 • Điều chỉnh để có kết quả tối ưu

Thực hiện giải pháp

 • Kế hoạch và kế hoạch dự phòng
 • Theo dõi và điều chỉnh
 • Tránh các “bẫy” nguy hiểm trong quá trình giải quyết vấn đề

 

Tùy theo nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp, các khóa học sẽ được thiết kế lại cho phù hợp vì thế khóa học có thể trong 1 hay 2 ngày. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

ĐT: (028) 7302 0168 - (028) 7303 0168 l Di động: ‎0944 28 18 81 l Email: contact@unity.com.vn