Category Archives: Hội thảo chuyên đề

Tận dụng thay đổi để thành công

Hội thảo chuyên đề

TẬN DỤNG THAY ĐỔI ĐỂ THÀNH CÔNG

  
  • Công ty bạn đang làm thay đổi liên tục và gây cho bạn một nỗi sợ và lo lắng mơ hồ?
  • Những thay đổi liên tục khiến bạn dễ bị...
Xem thêm

Làm mới bản thân bằng tư duy sáng tạo

Hội thảo chuyên đề

LÀM MỚI BẢN THÂN BẰNG TƯ DUY SÁNG TẠO

  Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng những người có khả năng sáng tạo thường dễ thích ứng và thậm chí phát triển tốt khi phải sống trong...
Xem thêm

Lãnh đạo chính mình

Hội thảo chuyên đề

LÃNH ĐẠO CHÍNH MÌNH Bước cơ bản giúp bạn đạt ước mơ, hoài bão

  “The most difficult part of leadership is leading yourself. If you can’t lead yourself well, how can you lead others?”“Điều khó khăn nhất của công...
Xem thêm

Chăm sóc bản thân

Hội thảo chuyên đề

CHĂM SÓC BẢN THÂN Thông điệp yêu thương nhất dành cho người thân!

 “You can not love others unless you love yourself first: how can you give away what you don’t have?”“Bạn không thể yêu ai nếu như...
Xem thêm