Khóa học Bí quyết huấn luyện hiệu quả (Train the Trainer to Train) (Lần 1)

Đây là chương trình miễn phí đặc biệt dành riêng cho đối tượng nhân sự. Khoá học cung cấp cho các bạn nhân sự những cách thức lên chương trình huấn luyện hợp lý và một số bí quyết đơn giản, dễ áp dụng, xác định cách thức huấn luyện phù hợp nhất cho các đối tượng khác nhau. Qua khóa học, các bạn học viên đã biết cách tổ chức những buổi họp hay huấn luyện ngắn thật hiệu quả và làm thế nào để mọi người đều hào hứng đón nhận chia sẻ của mình.

Lớp buổi sáng

Lớp buổi chiều