Khóa học Giao tiếp khéo léo, ứng xử tinh tế (Lần 3)

Khóa học này cung cấp cho bạn nhân sự những kiến thức và kỹ năng giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp và ứng xử, phân tích thế mạnh của mình trong giao tiếp cũng như của những người chung quanh bạn, từ đó bạn có thể có kế hoạch tập cho mình những thói quen mới giúp bạn trở nên khéo léo, tinh tế, có sức cuốn hút hơn trong giao tiếp và ứng xử hàng ngày...