Khóa học Hiểu đúng và áp dụng hiệu quả các “Competency” trong doanh nghiệp (Lần 1)

Khóa học này nằm trong chuỗi những khóa học miễn phí dành riêng cho đối tượng nhân sự và đào tạo của các công ty. Theo khảo sát trong khóa học, có rất ít công ty hiểu và áp dụng hiệu quả “competency”. Khóa học giúp các học viên hiểu đúng định nghĩa và tầm quan trọng của “competency”, cách áp dụng hiệu quả “competency” để phát triển công ty, phát triển từng phòng ban và phát triển bản thân.