Khóa học Hiểu Mình, Hiểu Người (Lần 1)

Hiểu mình, hiểu người để giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả hơn, tạo môi trường làm việc gắn kết, xây dựng các mối quan hệ tích cực là những gì mà các bạn thuộc đối tượng nhân sự đạt được sau khi tham gia khóa học “Hiểu MÌNH để hạnh phúc hơn, hiểu NGƯỜI để thành công hơn”. Đây là khóa học hoàn toàn miễn phí trong chuỗi khóa học đặc biệt dành riêng cho đối tượng nhân sự do Unity tổ chức.