Category Archives: Khóa học đang chiêu sinh

Trình bày ấn tượng, thuyết phục

Khóa học này sẽ giúp bạn trình bày các ý  tưởng, các thông điệp bạn muốn một cách tự tin, có sức thuyết phục và lôi cuốn cao, tạo  được ấn tượng cho khán giả của bạn. Bạn sẽ được rèn luyện các kỹ năng chuyên môn và những hướng dẫn cần thiết để tự tin hơn và tạo được phong cách cho...
Xem thêm