Khóa học Tư duy tích cực, sáng tạo (Lần 1)

Khóa học giúp các bạn thuộc đối tượng nhân sự tự tin hơn, nhận biết và điều chỉnh các suy nghĩ tiêu cực của mình, có cách nhìn mới, hướng giải quyết mới trước những khó khăn, thử thách,... trong công việc cũng như cuộc sống. Từ đó, các bạn biết cách xây dựng môi trường làm việc tích cực, thúc đẩy tư duy sáng tạo, tăng năng suất làm việc giữa các phòng ban trong công ty.