Khóa học Ứng dụng các công cụ tâm lý trong quản trị nguồn nhân lực (Lần 6)

Đây là khóa học miễn phí dành riêng cho cấp quản lý thuộc đối tượng nhân sự. Đến với khóa học, các bạn được trang bị những kiến thức về các công cụ tâm lý phổ biến hiện nay như MBTI, Tâm lý – Hình học, DISC… Khóa học còn cung cấp cho học viên những ứng dụng thực tiễn trong việc tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên, tư vấn giải quyết xung đột và đặc biệt là trong việc xây dựng con đường nghề nghiệp (career path) cho các nhân viên triển vọng của công ty.