Khóa học Ứng dụng các công cụ tâm lý trong quản trị nguồn nhân lực – Nhân sự Bình Dương (Lần 7)

Công ty Unity, Career Vision và SNI đã phối hợp tổ chức khóa học miễn phí “Ứng dụng các công cụ tâm lý trong quản trị nguồn nhân lực”, dành riêng cho đối tượng nhân sự cấp quản lý của các công ty thuộc tỉnh Bình Dương. Hơn 50 quản lý nhân sự tham dự khóa học đã được giảng viên Nguyễn Thị Minh Tâm chia sẻ kiến thức về các công cụ tâm lý phổ biến hiện nay như MBTI, Tâm lý – Hình học, DISC, những ứng dụng trong việc tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên, xây dựng con đường nghề nghiệp (career path) cho các nhân viên triển vọng của công ty.