Nâng cao trí tuệ cảm xúc – Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn (Lần 2)