Thu phục lòng người – Lãnh đạo thành công!

thuphuc1

Dù bạn là người đứng đầu một công ty hay chỉ là người dẫn dắt một phòng ban trong công ty nhưng nếu nhiệm vụ của bạn là tạo ảnh hưởng tích cực, giúp mọi người đạt được các mục tiêu chung của công ty thì bạn đã là nhà lãnh đạo. Vì thế, dù lãnh đạo ở cấp độ nào thì việc lãnh đạo hiệu quả luôn ảnh hưởng đến sự phát triển và thành công của một công ty.

Tuy nhiên, lãnh đạo là công việc của mỗi một cá nhân và vì thế mỗi nhà lãnh đạo đều có những phong cách riêng biệt. Phong cách lãnh đạo nào là tốt nhất? Điều này còn phụ thuộc vào từng tình huống cụ thể và lãnh đạo hiệu quả phải biết ứng biến và linh hoạt áp dụng phong cách lãnh đạo phù hợp với từng con người và trong các tình huống khác nhau.

Chương trình “THU PHỤC LÒNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG!" sẽ giúp bạn khám phá bản thân, xác định điểm mạnh, điểm yếu trong phong cách lãnh đạo của bạn thông qua công cụ Tâm lý – Hình học. Hiểu bản thân và xác định rõ phong cách lãnh đạo của mình là yếu tố quan trọng giúp bạn đánh giá, điều chỉnh cách thức làm việc, thấu hiểu nhân viên và nâng cao khả năng ứng biến trong mọi tình huống - một khả năng rất cần thiết cho các nhà lãnh đạo.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khóa học, học viên có thể:

 • Khám phá bản thân, xác định điểm mạnh, điểm yếu trong phong cách lãnh đạo của mình
 • Hiểu nhân viên và những điều quan trọng trong cuộc sống cũng như công việc của họ
 • Động viên nhân viên, ủy thác “đúng người, đúng việc”
 • Phát triển con đường sự nghiệp cho nhân viên hiệu quả
 • Ứng biến và linh hoạt áp dụng phong cách lãnh đạo phù hợp với từng nhân viên và trong các tình huống khác nhau

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

 • Xác định tính cách qua các biểu tượng hình học của bạn
 • Làm trắc nghiệm Tâm lý – Hình học (Bản chính thức có bản quyền)
 • Nhận biết điểm mạnh và điểm yếu của bạn
 • Xác định phong cách lãnh đạo của bạn
 • Ứng dụng Tâm lý – Hình học để:
  • Hiểu bản thân và những người chung quanh hơn
  • Hiểu và tôn trọng sự khác biệt để giao tiếp tốt hơn và dễ cảm thông với người khác hơn
  • Lãnh đạo linh hoạt theo tình huống
  • Nhìn nhận một vấn đề từ nhiều góc nhìn để cuộc sống phong phú hơn
  • Giải quyết các mâu thuẫn trong công việc & cuộc sống hiệu quả hơn
  • Động viên nhân viên hiệu quả hơn và xây dựng mối quan hệ tích cực với nhân viên
  • Trở thành một lãnh đạo “high EQ”

Tùy theo nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp, các khóa học sẽ được thiết kế lại cho phù hợp vì thế khóa học có thể trong 1 hay 2 ngày. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

ĐT: (028) 7302 0168 - (028) 7303 0168 l Di động: ‎0944 28 18 81 l Email: contact@unity.com.vn