Tư duy tích cực – Thay đổi tích cực

thaydoi

Thay đổi cơ cấu tổ chức là điều diễn ra không ngừng ở bất cứ doanh nghiệp nào, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay. Đứng trước các thay đổi này, mỗi cá nhân đều có cách phản ứng riêng cho dù họ có nhận thức được điều đó hay không.

Nhận thức được phản ứng của bản thân trước thay đổi chính là bước đầu tiên để ứng phó với bất kỳ thay đổi nào. Tự tin hơn để giao tiếp hiệu quả hơn trong quá trình thay đổi cũng như tư duy tích cực sẽ giúp mỗi cá nhân đáp ứng thay đổi tích cực đồng thời cũng giúp tập thể trải qua giai đoạn thay đổi hiệu quả hơn.

MỤC TIÊU HUẤN LUYỆN

Sau buổi huấn luyện, học viên có thể:

 • Hiểu bản thân để tự tin hơn, hiểu đồng nghiệp để có thể giao tiếp tốt hơn và gắn bó với nhau hơn đặc biệt trong giai đoạn có nhiều thay đổi.
 • Hiểu phản ứng của bản thân trước thay đổi, các cách ứng phó với thay đổi và chọn cho mình cách phù hợp để có thể ứng phó với thay đổi cách tốt nhất.
 • Tư duy tích cực hơn và sáng tạo hơn để làm việc hiệu quả hơn trong giai đoạn thay đổi và đặc biệt là có thể giao tiếp hiệu quả hơn với nhân viên, truyền lửa cho nhân viên của mình vượt qua thay đổi cách tích cực.

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

Thấu hiểu bản thân & những người chung quanh

 •  Xác định tính cách qua các biểu tượng hình học của bạn
 • Làm trắc nghiệm Tâm lý – Hình học (Bản chính thức có bản quyền)
 • Nhận biết điểm mạnh và điểm yếu của bạn
 • Ứng dụng Tâm lý – Hình học để:
  • Hiểu bản thân và những người chung quanh hơn
  • Hiểu và tôn trọng sự khác biệt để giao tiếp tốt hơn và dễ cảm thông với người khác hơn
  • Phối hợp làm việc nhóm hiệu quả hơn
  • “Tâm lý” hơn để thuyết phục hiệu quả hơn
  • Nhìn nhận một vấn đề từ nhiều góc nhìn để cuộc sống phong phú hơn
  • Phát triển bản thân

Phản ứng của mỗi cá nhân trước thay đổi

 • Giới thiệu về công cụ “Phản ứng trước thay đổi”
 • Làm trắc nghiệm để cá nhân xác định khuynh hướng phản ứng của mình trước thay đổi
 • Tìm hiểu và chọn lựa các cách ứng phó với thay đổi phù hợp cho từng cá nhân

Tư duy sáng tạo, tích cực

 • Một số khái niệm cơ bản về tư duy sáng tạo
 • Tầm quan trọng của tư duy sáng tạo đối với việc phát triển bản thân và làm việc hiệu quả
 • Các rào cản của tư duy sáng tạo
 • Sáng tạo trong các buổi họp để công việc luôn được cải tiến, đổi mới
 • Tạo môi trường thúc đẩy tư duy sáng tạo
 • Sự liên đới giữa tư duy sáng tạo và tư duy tích cực
 • Phương pháp rèn luyện tư duy tích cực mỗi ngày

 

Tùy theo nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp, các khóa học sẽ được thiết kế lại cho phù hợp vì thế khóa học có thể trong 1 hay 2 ngày. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

ĐT: (028) 7302 0168 - (028) 7303 0168 l Di động: ‎0944 28 18 81 l Email: contact@unity.com.vn