Tư duy tích cực – Thay đổi tích cực

thaydoi

Thay đổi cơ cấu tổ chức là điều diễn ra không ngừng ở bất cứ doanh nghiệp nào, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay. Đứng trước các thay đổi này, mỗi cá nhân đều có cách phản ứng riêng cho dù họ có nhận thức được điều đó hay không.

Nhận thức được phản ứng của bản thân trước thay đổi chính là bước đầu tiên để ứng phó với bất kỳ thay đổi nào. Tự tin hơn để giao tiếp hiệu quả hơn trong quá trình thay đổi cũng như tư duy tích cực sẽ giúp mỗi cá nhân đáp ứng thay đổi tích cực đồng thời cũng giúp tập thể trải qua giai đoạn thay đổi hiệu quả hơn.

MỤC TIÊU HUẤN LUYỆN

Sau buổi huấn luyện, học viên có thể:

 • Hiểu bản thân để tự tin hơn, hiểu đồng nghiệp để có thể giao tiếp tốt hơn và gắn bó với nhau hơn đặc biệt trong giai đoạn có nhiều thay đổi.
 • Hiểu phản ứng của bản thân trước thay đổi, các cách ứng phó với thay đổi và chọn cho mình cách phù hợp để có thể ứng phó với thay đổi cách tốt nhất.
 • Tư duy tích cực hơn và sáng tạo hơn để làm việc hiệu quả hơn trong giai đoạn thay đổi và đặc biệt là có thể giao tiếp hiệu quả hơn với nhân viên, truyền lửa cho nhân viên của mình vượt qua thay đổi cách tích cực.

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

PHẦN 1: HIỂU BẢN THÂN & ĐỒNG NGHIỆP

 • Giới thiệu về Tâm lý – Hình học
 • Làm trắc nghiệm
 • Xác định tính cách qua các biểu tượng hình học
 • Ứng dụng Tâm lý – Hình học để hiểu bản thân, hiểu đồng nghiệp…
 • Giao tiếp hiệu quả hơn với đồng nghiệp, nhân viên…
 • Động viên nhân viên hiệu quả hơn
 • Xây dựng mối quan hệ tích cực với đồng nghiệp, nhân viên…

PHẦN 2: PHẢN ỨNG CỦA MỖI CÁ NHÂN TRƯỚC THAY ĐỔI

 • Giới thiệu về công cụ “Phản ứng trước thay đổi”
 • Làm trắc nghiệm để cá nhân xác định khuynh hướng phản ứng của mình trước thay đổi
 • Tìm hiểu và chọn lựa các cách ứng phó với thay đổi phù hợp cho từng cá nhân

PHẦN 3: TƯ DUY TÍCH CỰC, SÁNG TẠO

 • Nhận biết lăng kính của bạn
 • Nhận biết các rào cản tư duy tích cực, sáng tạo
 • Nhiều người, nhiều ý tưởng
 • Nhìn nhận một vấn đề qua nhiều lăng kính
 • Nhìn qua “lăng kính” mới
 • Tạo môi trường thúc đẩy tư duy tích cực, sáng tạo

 

Tùy theo nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp, các khóa học sẽ được thiết kế lại cho phù hợp vì thế khóa học có thể trong 1 hay 2 ngày. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

ĐT: (028) 7302 0168 – (028) 7303 0168 l Di động: ‎0944 28 18 81 l Email: contact@unity.com.vn